Rekonstrukcja zęba po wypadku

Implanty zębowe są prawdziwym ratunkiem dla osób, które utraciły część uzębienia w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jednakże w zależności od tego, czy został utracony jedynie ząb, czy też również uszkodzeniu uległa kość szczęki, należy zastosować odpowiednie leczenie. Jest ono możliwe w gabinecie, którego ofertę znajdziesz na stronie villa-dentica.

Rekonstrukcja kości

W przypadku kiedy uszkodzeniu uległa również kość szczęki niezbędne jest przeprowadzenie jej rekonstrukcji. Używa się do tego specjalnych materiałów wypełniających pochodzenia syntetycznego lub zwierzęcego.